Boğaziçi’nde direniş 621’inci gününde

Boğaziçi Üniversitesi’nde 2 Ocak 2021’de Prof. Dr. Melih Bulu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından rektör olarak atanmasıyla başlayan protestolar, Bulu’nun misyondan alınmasının akabinde da devam ediyor. Direnişin 621’inci gününde Boğaziçili akademisyenler bir ortaya gelerek rektörlük binasına sırtlarını döndüler ve Bulu’nun akabinde rektörlüğe atanan Naci İnci’yi protesto ettiler.

Direnişin 89’uncu haftasında yayımlanan bilgi notunda şu tabirlere yer verildi:

“Bugün 16 Eylül 2022, Cuma. Boğaziçi Üniversitesi’nde direnişin 21. ayı, 89. haftası devam ediyor. Bugün direnişin 621. günü!

Naci İnci’nin ilgili şuralarının hiçbiri muhatap alınmadan, kurum iradesi hiçe sayılarak şeffaf olmayan bir formda Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanmasının üç yüz seksen altıncı, 30 Temmuz 2021 günü gerçekleştirilen dayanak oylamasında akademisyenlerin yüzde 95 oranında rektör adaylığına karşı olduğu açıklanan İnci’nin Matematik Kısmı tam vakitli öğretim üyesi Mohan Ravichandran’ı hiçbir münasebet göstermeden periyot ortasında vazifeden almasının üç yüz beşinci, Batı Lisanları ve Edebiyatları kısmı Öğretim Vazifelisi Can Candan’ı ikinci kere vazifeden almasının altmış üçüncü, Candan’ın İnci’nin talimatıyla tekrar yerleşkeye alınmayışının ise otuz ikinci günü. !!!

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri haftanın her iş günü olduğu üzere bugün de 12:15’te #KabulEtmiyoruzVazgeçmiyoruz diyerek gerilerini 419. defa rektörlük binasına döndüler.

Akademisyenler nöbet boyunca ellerinde “Özerk, Özgür, Demokratik Üniversite”, “Kabul Etmiyoruz” ve “Vazgeçmiyoruz” yazan dövizler ve üzerlerinde #KabulEtmiyoruzVazgeçmiyoruz” yazan Can Candan fotoğrafları taşıdılar.

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri 419. nöbetlerinin akabinde haftanın her son iş gününde olduğu üzere haftalık açıklamalarını okudular. Açıklama Metni:

Bugün 16 Eylül Cuma. Nöbetimizin 419., direnişimizin 621. günündeyiz. Sizlere basının hala alınmadığı, etrafında polisin ağır silahlarla devriye gezdiği, her köşesinin kameralarla, özel güvenlik güçleri ve sivil polislerce denetlenmeye çalışıldığı, girişlerine yüksek demir parmaklıkların yerleştirildiği kampüsümüzden sesleniyoruz

Boğaziçi Üniversitesi’nin hocaları, öğrencileri, idari çalışanı ve mezunlarıyla birlikte sürdürdüğü kararlı direnişini soruşturmalar, yasaklar ve ihraçlarla engelleyebileceğini düşünen kayyım idaresi, üniversitemize verdiği ziyanları aldatıcı açıklamalarla meşrulaştırabileceğini sanıyor. Fakat Naci İnci idaresi üniversitemizde olduğu üzere ulusal ve memleketler arası kamuoyu nezdinde de yalnız kalmaya ve yıkıcı icraatları nedeniyle kınanmaya mahkum. Kayyım idaresi, Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü’nün seçilmiş lideri, uzun yıllar çeşitli idari vazifeleri özveri ve yetkinlikle yürütmüş Prof. Dr. Ünal Zenginobuz hakkında mesnetsiz savlarla ceza ve disiplin soruşturmaları açmış, bu münasebete dayanarak hocamızı üç ay mühletle vazifesinden uzaklaştırmıştı. Boğaziçi Üniversitesi’nden 300’e yakın akademisyen, imza attıkları bildiriyle Zenginobuz’a takviyelerini açıklamış, hocamızın akademik ve idari faaliyetlerine pürüz olunmasının yarattığı kamu ziyanının acilen giderilmesini talep etmişti. Bu hafta da Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde yer alan 29 kısmın tamamı ile Biyomedikal Enstitüsü, Etraf Bilimleri Enstitüsü ve seçilmiş müdürü hukuksuzca misyondan alınan Atatürk Enstitüsü akademisyenleri, daha evvel kişisel imzalarla yayımlanan bu açıklamaya dayanaklarını duyurdular. Bunun yanı sıra, Türkiye’de ve dünyada akademik toplulukta örnek alınan isimler ortasında yer alan Zenginobuz’a, alanlarında üç Nobel Ödüllü bilim insanın da bulunduğu, milletlerarası seviyede saygınlığa sahip ekonomistler de bu hafta bir bildiriyle takviyelerini açıkladı ve kayyım idaresinin bu utanç verici yaptırımını kınadı. Açıklamada, bu gayrimeşru tasarrufun Boğaziçi Üniversitesi’nde Ocak 2021’den beri devam eden ve akademik özerklik ve liyakat prensiplerini çiğneyen sürecin bir modülü olduğuna dikkat çekildi.

Geçtiğimiz haziran ayında Bilgi Teknolojileri Kurulu üyesi Tuna Tuğcu ferdî bilgilere yöntemsiz erişim hakkı verilmesi ve üniversitenin bilişim güvenliğini tehlikeye atan süreçler konusunda kayyım idaresinin sebep olduğu ziyanları ifşa ederek, kurumumuzun karşı karşıya olduğu büyük güvenlik tehlikesine dikkat çekmişti. Bu ifşayı takiben Tuğcu hakkında temelsiz sebeplerle iki disiplin soruşturması açıldı ve hocamız 3 ay mühletle misyondan uzaklaştırıldı. Bu hafta ise Tuğcu’ya, hakkındaki uzaklaştırmanın 3 ay daha uzatıldığı resmi olarak bildirildi. Bu kararın “kamu yararı” öne sürülerek gerekçelendirildiğini dehşetle öğrendik. Hocamız, yalnızca sorumlu bir üniversite mensubu ve etik pahalara saygılı bir komite üyesi olarak vazifesini yerine getirdiği için, kapalı kapılar arkasında gerçekleştirilen bir operasyonu gün yüzüne çıkardığı için okulundan, öğrencilerinden koparıldı. Oluşan gerçek kamu ziyanının sorumlusu Tuğcu’nun yerleşkeye girişini yasaklayan, Bilgisayar Mühendisliği Kısmında verdiği dersleri ve idari faaliyetlerini engelleyen, tez öğrencilerini mağdur ederek araştırma projelerini sekteye uğratan kayyım idaresidir. Data paylaşımı ile ilgili gerçeklerin ortaya çıkarılmasını ve haksızca üniversiteden uzaklaştırılan Tuna Tuğcu’nun da bir an evvel misyonuna iade edilmesini talep ediyoruz.

Araştırma üniversitesi, bilimsel özgürlük, akademik üretim, kamu faydası üzere kavramlarla bağını koparan kayyım idaresinin atandığından beri üniversitemizde imza attığı utanç verici icraatlardan bir başkası de 1 Kasım 2021 tarihinde, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi’nin editörünün işine son vererek yayınevini fiilen kapatması olmuştu. 25 yıl boyunca özveriyle faaliyetlerini sürdüren, ulusal ve memleketler arası seviyede ehemmiyete sahip kitapları okuyucusuyla buluşturan Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, hiç kimsenin haberi olmadan, hiçbir resmî karar alınmadan, kimseye danışılmadan yok edilmek istenmişti. Kamuoyundan gelen reaksiyonlara karşı kayyım idaresi, alınan kararlarla ilgili pandemi şartlarını ve ekonomik nedenleri mazeret göstermiş, yayınevinin “daha verimli bir yayınevi anlayışı ile” yayıncılık faaliyetine devam edeceğini vadetmişti. Lakin üniversite hayatını merkeziyetçi ve güvenlikleştirilmiş bir hâle getirmek konusunda hiçbir kaynak zahmeti yaşamayan, pandemi şartlarını ise yalnızca üniversite ömrünü çoraklaştırmak maksadıyla suistimal eden kayyım idaresi, on aydan fazla vakittir “daha verimli bir yayınevi anlayışı” tesis etmek için hiçbir teşebbüste bulunmadı. Gücünü özerk yapılardan almayan, buyruk komuta zincirine tâbi kayyım idarelerinin içinde bulundukları kurumların faydasına rastgele bir icraatta bulunamayacaklarını biliyoruz. Bu hafta da kayyım idaresinin Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi’ne Kuzey Kampüs’te tahsis edilmiş olan ofisi boşalttırması bizleri şaşırtmadı. Kayyım idaresini bir kere daha kınıyoruz. Özgür ve özerk bir yapıya kavuştuğumuzda Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi’ni daima birlikte tekrar canlandıracağız.

Kayyım idaresinin üniversite mensuplarını yıldırmaya ve kampüslerimizdeki akademik ve kültürel hayatı kuraklaştırmaya odaklı icraatlarının bir öteki örneği de aktiflikleri ve çalışmalarıyla memleketler arası alanda takdir toplamış olan Bizans Çalışmaları Araştırma Merkezinin Güney Yerleşkedeki yerinden çıkarılmış olması. Gayrimeşru idarenin buyruğuyla, Merkezin eşya ve evrakları Kuzey Kampüs’te yalnızca depo olarak kullanılabilecek küçük bir alana sıkıştırıldı. Konferans salonu olarak da hizmet veren toplantı odası, öğrenci ve araştırmacıların kullandığı çalışma alanı ve yurtiçi ve yurtdışı birçok bağışla oluşturulmuş kitaplığı ile alanında kıymetli bir boşluğu dolduran bu merkezin fonksiyonsuzlaştırılması Türkiye’de Bizans çalışmalarının gelişimine sekte vuracak ve üniversitemizin bilimsel araştırma ortamının yoksullaşmasına yol açarak önemli bir kamu ziyanı doğuracaktır. Açıkça görülüyor ki, üniversitemizin araştırma merkezlerine, yayınevine, kısım, ünite ve fakültelerin iradelerine, öğrencilerine, idari çalışanına, mezunlarına yönelik bu hasmane tavır; bilimsel akla, özgür-yaratıcı üretime, akademik özerkliğe yönelik tahammülsüzlüğün tabiridir. Üniversitemizin geleceğinde bu otoriter, baskıcı, dışlayıcı, yıkıcı idare anlayışının var olmasına müsaade vermeyeceğiz.

Kayyım idaresinin üniversiteyi yönetemediğinin en açık göstergelerinden birisi de öğrencilerin boğuştuğu yurt krizi. İdare aksini tez etse de öğrencilerin kıymetli bir kısmının yurtlara yerleştirilmediğini biliyoruz. Büyük bir emek ve özveriyle Boğaziçi Üniversitesi’ne giren öğrencilerimize yönelik bu umursamaz tutum kabul edilemez. Kayyım idaresinin Kilyos yerleşkesini Anadolu Hisarı’na taşıma kararı nedeniyle üniversitemizde de şiddetlenen barınma krizinin sorumlusu rektörlük makamıdır. Gayrimeşru yönetimin, erkek öğrencileri yerleştirmek maksadıyla yurtlarından çıkardığı 277 bayan öğrencinin, rektörlüğün geri adım atmasıyla yurtlarına dönebilecek olmalarını olumlu karşılıyoruz. Lakin ne bu gelişme ne de kalıcı olamayacak sıhhatsiz ve göstermelik önlemler yurt krizinin çözüldüğü manasına gelmiyor. Bu kriz keyfi kararlarla değil, fakat öğrencilerin muhtaçlık ve taleplerine öncelik veren ve kayyım idaresinin sağlayamayacağını bildiğimiz iştirakçi ve demokratik bir yaklaşımla çözülebilir.

Üniversitedeki gayrimeşru uygulamalar bir an evvel sona ermelidir. Üniversitemizdeki tüm fakülte dekanları, enstitü müdürleri ve yüksek okul müdürü seçimle vazifeye gelmeli ve seçilmiş konseylerle denetlenebilmelidir. Şeffaf ve demokratik yollardan belirlediğimiz ve haksızca işlerine son verilen dekanlarımız ve enstitü müdürümüz bir an evvel vazifelerine iade edilmelidir. Atama ve yükseltme kriterleri hiçe sayılarak, kısım, fakülte ve enstitülerin onayı alınmadan, zirveden inme kararlarla yapılan tüm atamalar gayrimeşrudur, geri alınmalıdır. İşlevsizleştirilen Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi ve Cinsel Tacizi Tedbire Koordinatörlüğü işinin ehli çalışanlarıyla birlikte bir an evvel tekrar aktif hâle getirilmelidir. Gayrimeşru idare tarafından gerekçesiz halde el konulan İstanbul Matematiksel Bilimler Merkezi binası eski fonksiyonuna kavuşturulmalı, yine araştırmacıların kullanımına sunulmalıdır. Naci İnci ve idaresi ile bugüne kadar hukuksuzca takımlaşmış tüm isimlerin istifasını talep ediyoruz. Fakülte ve kısım kararları yok sayılarak işine son verilen ve dersleri iptal edilen meslektaşlarımızın haksızca uzaklaştırıldıkları işlerine iade edilmelerini, ayrıyeten öğrencilerimiz, akademik ve idari çalışanımız hakkında mesnetsiz münasebetlerle açılmış tüm disiplin soruşturmalarının geri alınmasını bir kere daha talep ediyoruz. Üniversitemizi yılmadan ve kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz.

Bizler her iş günü her öğle bu meydanda toplanıyor, rektörlüğe sırtımızı dönüyor, gayrimeşru idarenin demokratik olmayan uygulamaların hiçbirini kabul etmediğimizi, unsurlarımızdan vazgeçmeyeceğimizi söylüyoruz. Kamuoyuna unsurlarımızın gerisinde olduğumuzu, insan haklarına, bilimsel kanıya saygılı, demokratik bir üniversite ortamı kurulana kadar bu direnişten vazgeçmeyeceğimizi tekrar ve birinci günkü kararlılığımızla duyurur, bu çabayı öğrencilerimize, mezunlarımıza, ülkemize olan borcumuz olarak gördüğümüzü söz etmek isteriz.

Türkiye’de özgür, özerk, demokratik ve iştirakçi unsurlara dayalı bir üniversite ideali gerçekleşene kadar,

Kabul Etmiyoruz, Vazgeçmiyoruz.” (HABER MERKEZİ)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.