Bursa Uludağ Üniversitesi en az KPSS 65 puan ile işçi alımı yapacak! Müracaat kuralları neler?

Bursa Uludağ Üniversitesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. unsurunun (B) fıkrası uyarınca Hasta Bakım Çalışanı ve Sıhhat Teknikeri takımları için işçi alım ilanı yayınladı. En az lise mezunu adaylar ortasından istihdam sağlayacağını açıklayan üniversitesi, yeniden adaylardan en az KPSS 65 puan kuralı arıyor. Müracaat koşulları ve tahine ait merak edilen tüm ayrıntılar yayınlanan ilan ile adaylara bildirildi. işte resmi ilan metni…

SON MÜRACAAT NE VAKİT?

Bursa Uludağ Üniversitesi işçi alımı müracaatları 1 Temmuz 2022 tarihi prestiji ile başladı. Adaylar 22 Temmuz 2022 tarihine kadar gerekli evraklar ile birlikte Bursa Uludağ Üniversitesi Sıhhat Uygulama ve Araştırma Merkezi (Hastane) İnsan Kaynakları Birimi’ne şahsen başvurularını tamamlamaları gerekiyor.

GEREKLİ DOKÜMANLAR NELER?

 • Dilekçe (Yanda verilen linkten temin edilebilir)

 • İş Müracaat Formu (Yanda verilen linkten temin edilebilir)

 • KPSS İmtihan Sonuç Dokümanı (2020 yılı KPSS (B) kümesi lise mezunları için P94, önlisans mezunları için P93 puanı temel alınacaktır)

 • Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi

 • Diploma yahut Süreksiz Mezuniyet Dokümanının Aslı yahut Onaylı Sureti (E-devlet üzerinden alınan kare kodlu evrak de kabul edilecektir)

 • SGK Hizmet Dökümü

 • Adli Sicil Kaydı (E-Devlet üzerinden alınan evrak kabul edilecektir)

 • Askerlik Durum Dokümanı (Erkek Adaylar İçin) (E-Devlet üzerinden alınan doküman kabul edilecektir.)

 • 1 adet Fotoğraf (İş Müracaat Formuna yapıştırılacaktır.)BAŞVURU KOŞULLARI NELER?

 1. Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. unsurunda belirtilen genel koşullar aranır.

 2. Başvuru bitim tarihi itibariyle tüm konumlar için 30 (otuz) yaşından gün almamış olmak.

 3. Taksirli kabahatler hariç olmak üzere; affa yahut vakit aşımına uğramış, veya para cezasına çevrilmiş yahut ertelenmiş, hükümlülüklerine ait kayıtları isimli sicilden çıkarılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak yahut soruşturma altında olmamak.

 4. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, tecilli yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak. Yerleşmeye hak kazanan adayların müracaatları şahsen alınacağından, askerlik ile ilişiği bulunduğu tespit edilen ve Kurumumuzca belirlenecek olan misyona başlama tarihinde misyona başlayamayacak olan adayların müracaatları iptal edilecektir.

 5. Herhangi bir Toplumsal Güvenlik Kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı alıyor olmamak.

 6. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53’üncü hususu kararları gizli kalmak kaydıyla vazifesini devamlı yapmasına mahzur olabilecek akıl hastalığı ile gece nöbeti tutmasına ve vardiyalı çalışmasına mahzur olabilecek durumu bulunmadığını tam teşekküllü bir sıhhat kuruluşundan alınacak sıhhat raporu ile belgelendirmek. (Atamaya hak kazanma durumunda adaylardan Sıhhat Konseyi Raporu istenecektir.)

 7. Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B’li olarak çalışıyor olmamak.

 8. Başvuracak adaylardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. unsurunun (B) fıkrası uyarınca Kamu kurumlarında istihdam edilenler, Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Temellerin, Tekrar Hizmete Alınma başlıklı Ek 1.Maddesi “Sözleşmeli işçinin, hizmet kontratı temellerine muhalif hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca kontratının feshedilmesi yahut kontrat devri içinde mukaveleyi tek taraflı feshetmesi (Bakanlar Heyeti kararı ile belirlenen istisnalar hariç) halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının kontratlı işçi durumlarında tekrar istihdam edilemez” kararı mucibince başvuramazlar. Bu karara uygun olmayanlar atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.

 9. Çeşitli KHK ile kamu vazifesinden çıkarılanlar müracaatta bulunamaz.

 10. Kurumumuzca belirlenecek olan vazifeye başlama tarihinde vazifeye başlamalarına mahzur bulunan ve misyona başlayamayacak durumda olan adayların müracaatları yerleşmeye hak kazansalar bile iptal edilecektir.

 11. Adaylar ile hizmet kontratı yapılacaktır. Kontratta belirtilen kuralları yerine getirmeyen adayların kontratları bir ay içerisinde feshedilecektir.

 12. Sağlık Teknikeri (Ameliyathane Teknikeri) unvanı başvurusu yapan aday/memurun vazife yeri hastanemiz Merkezi Sterilizasyon Ünitesi olacaktır.

RESMİ İLAN METNİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.