İstanbul’un ünlü otoparkının yıkımına itiraz

45 yıllık Karaköy Katlı Otoparkı’nın meydan yapmak üzere yıkılması için İBB tarafından hazırlanan plan değişikliğine, binada hizmet veren işletmecilerden itiraz geldi.

İBB Meclisi’nin 2021 yılı haziran ayı oturumlarında oybirliği ile alınan karar doğrultusunda, İstanbul’un birinci çok katlı otoparkı olan 45 yıllık Karaköy Katlı Otoparkı yıkılıp yerine meydan yapılmasına karar verildi.

Meydanın altı, yer altı otopark olarak düzenlendi.

İTİRAZLAR REDDEDİLDİ

Ünlü tatlı markalarının şubelerinin bulunduğu Beyoğlu Karaköy’deki otopark binasının yıkımının önüne açan plana, askı sürecinde itirazlar geldi.

İtirazlar da değerlendirilip karara bağlanmak üzere İBB Meclisi’ne sevk edildi. Haziran ayı oturumlarında bedellendirilen itirazlar oybirliği ile reddedildi.

“TURİZM VE ÜLKE TANITIMI AÇISINDAN ÖNEMLİ”

İtiraz dilekçesinde “İmar planı içerisinde pek çok tarih ve kültür alanı olmakla birlikte müvekkilimizin de içerisinde yer aldığı Karaköy Katlı Otoparkı ulusal ve milletlerarası alanda üne sahip pek çok işletmeye hizmet vermekte ve gerek turizm gerekse de ülke tanıtımı açısından büyük kıymet arz etmektedir. Mevcut imar plan değişikliğini zorunlu ve çabuk kılan rastgele bir münasebet bulunmamasına karşın bu minvalde bir imar planı değişikliği ile katlı otoparkın yıkılması idari kararın hedefine uygun değildir. Tadili talep edilen imar planı, kamu faydasına, şehircilik unsurlarına, planlama asıllarına uygun olmaması üzere sebeplerle yine değerlendirilmesi” istendi.

“TARİHİ DOKU ZİYAN GÖRÜR”

Başka bir itiraz dilekçesinde plan değişikliği ile bir arada bölgenin tarihi dokusunun ziyana uğrayacağı belirtilerek “Yeni planda otopark yapılacak alanda derin hafriyat yapılması gerekmektedir. Hafriyat yapılacak alan tarihi açıdan kıymetli olup rastgele bir tarihi yapıta rastlanması halinde ziyan göreceği muhakkaktır. Her ne kadar İstanbul Kültür Varlıklarını Müdafaa Şurası plan değişikliği için olumlu görüş belirtmiş ise de bu görüşün ne kadar ayrıntılı bir incelemeye dayandığı belirli değildir. Plan değişikliğinde eski müellifin onayının alınıp alınmadığı, bir müellif çalışması yapılıp yapılmadığı, yeni müellifin kâfi olup olmadığı, bu bahiste mevzuata uyulup uyulmadığı muhakkak değildir” denildi.

“DENİZE ERİŞİM İÇİN TEKRAR DÜZENLENDİ”

İtirazlarla ilgili kıymetlendirme yapan İBB Planlama Müdürlüğü, İBB mülkiyetindeki taşınmaz için yapılan planların “İstanbul’un tarihi merkezindeki kamusal açık alan muhtaçlığını gidermek ve bir su kenti olan İstanbul’da kentlinin denize erişebilirliğini artırmak gayesiyle Karaköy merkezindeki kentsel ve fizikî yerin yine düzenlenmesi gerekliliğinden yola çıkılarak yapılan incelemelerde; geçmişte Karaköy Rıhtımı yanında bir karşılama açık alanı olarak kullanılan parsellerin ortasındaki tescil harici alanın Karaköy İskelesi yanında yer alan Kent Meydanı ile birleştirilmek suretiyle tekrar düzenlenmesinin uygun bulunduğu”nu aktardı. Kurullar da itirazları uygun bulmadı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.