Sıhhat Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına hekim ve eczacı ataması

Sıhhat Bakanlığının “2022 Yılı 2. Periyot Birinci Kez ve Tekrar Atama Kurası İlanı” Resmi Gazete’de yayınlandı.

Sıhhat Hizmetleri Temel Kanunu’nun ilgili unsuru ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Kimi Sıhhat Çalışanının Atama Yol ve Temellerine Ait Yönetmelik kararlarına nazaran, Sıhhat Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile öbür kamu kurum ve kuruluşlarının muhtaçlıkları için, tıpta uzmanlık mevzuatına nazaran uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı takımlarına birinci kere yahut tekrar yapılacak atama-yerleştirme iş ve süreçleri, ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kurayla gerçekleştirilecek.

Yerleştirmeler nasıl yapılacak

AA’nın haberine nazaran; kurada eczacı unvanlı adaylar için iki başka yerleştirme yapılacak, öteki unvan ve branşlar için yalnızca ikinci yerleştirme süreci uygulanacak.

Birinci yerleştirmede Türkiye İlaç ve Tıbbi Aygıt Kurumu için yabancı lisan yeterliliğine sahip ve doktora programlarından mezun olmuş eczacı unvanlı işçi alımı yapılacak.

İkinci yerleştirmede ise Sıhhat Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarla öteki kamu kurum ve kuruluşları için eczacı, uzman diş tabibi, diş tabibi, tabip ve uzman tabip unvanında işçi alımı gerçekleştirilecek.

Müracaatlar, Sıhhat Bakanlığı İdare Hizmetleri Genel Müdürlüğünün “https://yhgm.saglik.gov.tr” internet sitesinde yer alan İşçi Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden, e-Devlet Kapısı kimlik doğrulama sistemiyle girilerek kura takviminde belirtilen müddetlerde yapılacak. Kura yeri ve saati tıpkı internet adresinden ilan edilecek.

Müracaatlar elektronik ortamda doldurulacak

Adaylar, kura takviminde belirtilen tarihler ortasında PBS üzerinden müracaat formunu elektronik ortamda dolduracak, tercihlerini kaydedip mutlaklaştıracak. Katılaştırma sürecinden sonra müracaat bilgileri ve tercihlerde değişiklik yapılamayacak. Kesinleştirilmeyen müracaatlar ise dikkate alınmayacak. Mutlaklaştırılan müracaat formu fiziki evrak olarak ayrıyeten gönderilmeyecek.

2527 sayılı Kanun kapsamındaki Türk soylu yabancıların, resmi kurumlardan alınan Türk soylu olduklarına dair belgeyi müracaat sistemi üzerinden elektronik ortamda kaydetmeleri gerekecek.

Eczacı dışındaki öteki unvan ve branşa sahip adaylar, yalnızca ikinci yerleştirme için tercih yapabilecek ve en fazla 10 tercihte bulunabilecek. Genel kurayla yerleşmek istediğini belirten adaylar, tercihlerinin gelmemesi halinde boş kalan münhallere genel kurayla yerleştirilecek.

Kura müracaatında bulunup başvurusunu iptal ettirmek isteyenler, 31 Mayıs-14 Haziran tarihleri ortasında PBS üzerinden elektronik ortamda bunu yapabilecek. Kura başvurusunu iptal ettirenler bu kuraya tekrar müracaatta bulunamayacak.

İnceleme sonucunda uygun görülmeyen müracaatlar, ret münasebetleriyle tebligat yerine geçmek üzere PBS üzerinden ilan edilecek. Buna yönelik itirazlar elektronik ortamda alınacak ve sonuçlar PBS üzerinden açıklanacak.

Devlet memurluğundan çekilen ve çekilmiş sayılanların tekrar atanmasında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 97. unsurundaki müddetler dikkate alınacak. Fakat bu durumda bulunanlardan, kuranın son müracaat tarihi prestijiyle pürüz hallerinin bitimine 1 ay kalanların müracaatları kabul edilecek.

Sıhhat Bakanlığı ve bağlı kuruluşları takımlarına yerleşen adayların atama tebligatında, adayın müracaatta belirttiği adres temel alınacak. Kura sonucu rastgele bir takım yahut duruma yerleşenler, bunun ilanından itibaren 1 yıl müddetle tekrar kuraya başvuramayacak.

İlan metninde belirtilen kaidelere uymayan adayların müracaatları kabul edilmeyecek. Müracaatları sehven kabul edilip kurayla yerleştirilmiş olanların atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecek. Dokümanları eksik olan yahut yanılgılı müracaatta bulunan adayların da müracaatları geçersiz sayılacak.

Kura sonrasında takımlara yerleşen adaylar, haklarında yapılacak arşiv araştırması sonuçlandıktan sonra atanacak. Arşiv araştırması olumsuz sonuçlananların ataması yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecek.

5335 sayılı Kanun kapsamında, emekli olan tabip ve uzman tabipler, Sıhhat Bakanlığı ve bağlı kuruluş takımlarını tercih ederek başvurabilecek. Fakat tıpkı kanun gereği emekli tabip ve uzman tabiplerin, Sıhhat Bakanlığı tesisleri dışındaki kurumlara yerleşseler dahi atamaları gerçekleştirilmeyecek.

Atama kurası takvimi

İlanda yer alan “2022 Yılı 2. Devir Birinci Sefer ve Yine Atama Kurası Takvimi”ne nazaran, PBS üzerinden müracaatlar, yarından itibaren 30 Mayıs Pazartesi günü saat 18.00’e kadar yapılacak.

Müracaat kıymetlendirme sonuçları 9 Haziran Perşembe günü PBS üzerinden ilan edilecek. İnceleme sonrası müracaatları reddedilenlerin itirazları, 10 Haziran Cuma saat 18.00’e kadar yeniden bu sistem üzerinden alınacak. İtiraz sonuçları 15 Haziran Çarşamba günü PBS üzerinden açıklanacak.

Kura çekimi 16 Haziran Perşembe günü yapılacak, yeri ve saati “https://yhgm.saglik.gov.tr” internet adresinden ilan edilecek. Atamaya temel evraklar 1 Temmuz Cuma günü saat 18.00’e kadar alınacak.

Kamu kurum ile kuruluşlarında kontratlı olanlar ve özel sıhhat tesislerinde çalışanlar, kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belgeyi, atamaları yapıldıktan sonra misyona başlayacakları sıhhat tesisine teslim edecek.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.