Tarımsal sulamada yenilenebilir enerji kullanımı kolaylaştırılıyor

Türkiye’de yenilenebilir enerjinin yaygınlaşması için yasal kolaylıklar artıyor. Bu defa tarımsal sulamada kullanılacak güneş enerjisi sistemleri için yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni muafiyeti getirildi.

Tarımsal amaçlı sulama sistemlerinde kullanılmak üzere, panel yüzeyi 125 metrekareyi geçmeyen güneş enerjisi sistemlerinde yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni istenmeyecek. Ancak yapının betonarme temel içermeden metal konstrüksiyonla yapılması şart koşuldu. Ayrıca etüt ve projeleri yetkili idarece incelenecek.

Kuzey Denizi’ne yüzen güneş enerjisi parkı yerleştirilecek

1 hf. önce eklendi

Güneş enerjisi panelleri, yerden 150 cm’yi geçmeyecek şekilde zemin üzerine veya çatıya konumlandırılarak yapılabilecek. Panel yüzey alanı toplamının 125 metrekareyi aşmaması gerekecek.

Bu düzenlemeyle birlikte kırsal kesimlerde enerji maliyetinden tasarruf sağlanması ve çevreci tarım yapılması amaçlanıyor. Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından yayınlanan verilere göre Türkiye’de güneş enerjisi santrallerinin kurulu gücü 8.479 megavata, rüzgar enerjisi santrallerinin kurulu gücü ise 10.975 megavata ulaştı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.