Ümit Özdağ’ın ekonomi modeli ”AVM değil fabrika Türkiyesi”

Ümit Özdağ, olası Zafer Partisi iktidarında uygulayacakları ekonomi politikasını bir video ile paylaştı. Savrulan ekonomiden, sürdürülebilir ekonomiye geçiş için Devlet Planlama Teşkilatını yeniden kuracağız diyen Ümit Özdağ sanayiciye verilecek teşviklerden, esnafın kredi faizlerinin silinmesine, tarımsal kalkınmadan, enerji üretimine kadar geniş yelpazede konuşarak şunları söyledi;

ÖNCELİK TÜRK İŞÇİSİ

AVM, beton ve borç ekonomisi yerine “Katma değeri yüksek üretim ekonomisine geçeceğiz” 12 yıllık kalkınma planları hazırlayacağız.

Sürdürülebilir kalkınma eğitimden sağlığa, demokrasiden güvenliğe, çevreden ekonomiye kadar birbirlerini tamamlayan yeni bir anlayış içerisinde olacak.

Liyakatin, eğitimin, hesap verilebilirliğin ve şeffaflığın hakim olduğu bir anlayışı ekonomide ve devlet yönetiminde temel alacağız. Öncelik Türk işçisi, Türk İş vereni, Türk üreticisi, Türk girişimcisi ve Türk Halkıdır.

LOJİSTİKTE ÖTV VE KDV SIFIRLANACAK

Yerli katma değeri yüksek üretim yapan üreticimizin her daim yanında olacağız. Kalkınma hedefimizin temeli yerli katma değeri yüksek mallar üreten üretici ile bu malı tüketenin korunduğu bir sistem olacak. Yurtiçi üretici maliyetlerindeki artışı yavaşlatmak ve durdurmak için üretim içindeki yerli katma değer oranına bağlı olarak firmalarımızı sübvanse edeceğiz.

Üretilen malın lojistiğini ve pazarlanmasını da belli ölçüler çerçevesinde sübvanse edeceğiz. Lojistik sektöründe çalışan firmaların kayıtlı faaliyetlerinde kullandıkları mazottan alınan ÖTV ve KDV’yi sıfırlayacağız. Kamu kaynakları 5’li 10’lu 15’li çeteler için değil Türk halkı için kullanılacak

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI KAPATILACAK

Sanayi ve tarımda büyük bir üretim patlaması gerçekleştireceğiz. Stratejik sektörlerimiz olan tarım, sanayi ve bazı ileri teknolojiye dayalı sanayi sektörlerimizi korumaya alacağız. Tarımın organizasyonu, Sanayinin organizasyonu, Tarım ve sanayinin pazarının organizasyonu için itibar adı altında yapılan harcamaları kesip, İletişim Başkanlığını derhal kapatacağız.

AB’YE KATILIM SÜRECİ YERİNE SERBEST TİCARET BÖLGESİ PLANLANACAK

Türkiye’nin kalkınma yardımı adı altında yurt dışına yaptığı yıllık 7-8 milyar dolarlık yardımları keseceğiz. Sığınmacı ve kaçaklara yapılan yardımlarıda keseceğiz ve yılda 11 milyar dolar tasarruf edeceğiz. Kamu bankalarını çiftlik olmaktan kurtarıp Varlık Fonu’nu kapatacağız. Ceza kesen devlet değil himayeci devlet olacağız. Vergi kültürünün yeniden oluşmasını sağlayarak vergi oranlarını düzenleyeceğiz.

AB’ye tam üyelik yerine Serbest ticaret bölgesi kurup AB ile anlaşarak ekonomik kalkınmaya yeni bir ivme kazandıracağız. Sanayi için ithal mal bağımlılığını azaltarak sanayiciyi ara mal üreten değil nihai mal üretir hale getireceğiz.

Krediyle borca batan küçük esnafın faizini silip ana para ödemelerini öteleyeceğiz Sanayinin nerji giderlerini yerli katma değerli üretim oranına göre sübvanse edeceğiz.

İstanbul 3.0 projesi ile teknoloji üssü hamline gelecek ağır ve orta ölçekli sanayi anadoluya ve doğuya kaydırılacak. Bu bölge kafkasya ve Orta Asyanın üretim merkezi olacak. Oluşacak yeni 4 bölgede sanayi ilerleyecek. Bu 4 bölge Zonguldak Liman, Trabzon Liman, Mersin ve İskenderun Liman ve İzmir Liman olmak üzere planlayacağız.

Ulusal maden rezervlerinin peşkeş çekilip ham madde olarak pazarlanmasının önüne geçeceğiz Rüzgar ve güneş enerjisinin üretiminde sıçrama yapacağız. Önündeki tüm yasal engelleri kaldıracağız.

patronlardünyasi.com

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir